Archive for the ‘Foto Galeria’ CategoryUnazat… Shpjegimi i tyre!

On Tuesday, November 6th, 2012
unaza martesa lidhjet Jeta jonë është përplot me premtime. Ç’është e vërteta, disa nga premtimet tona nënkuptohen dhe nuk thuhen. Ne e ndërtojmë jetën tonë përreth tyre. Ekziston edhe një lloj i posaçëm i premtimeve, të cilat duhet të zgjasin për një kohë të gjatë, madje gjersa të jemi gjallë. Është një gjë shumë e natyrshme që njerëzimi ...